parachute light zéro, act ii ~ festival open call : paris, fr

PLZlogo

Festival Open Call
Parachute Light Zéro, Act II
Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής
March 21st & 22nd, 2015 | Paris [FR]
21 & 22 Μαρτίου, 2015 | Παρίσι [Γαλλία]
.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 13 Φεβρουαρίου 2015. Μπορείτε να διαβάσετε το λεπτομερές πρόγραμμα όπως διαμορφώθηκε, εδώ, καθώς και τις ελληνικές συμμετοχές, εδώ.
The Submission Deadline expired in February 13th, 2015. You are welcome to view the full programme as published on the official website of the festival.

►►► Πώς γεννήθηκε το project
Το Parachute Light Zéro πρόκειται για την φυσική συνέχεια των φεστιβάλ που διοργανώθηκαν στην Αργεντινή, μεταξύ 2000 και 2007 και συγκεκριμένα, για τις εκδηλώσεις του Festival Internacional de Arte Digital (του πρώτου φεστιβάλ του είδους του στην Αργεντινή), οι οποίες στόχευαν στην δημιουργία ενός χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων και επαγγελματιών καλλιτεχνών ψηφιακών τεχνών, design, video, φωτογραφίας και μουσικής, καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου event προσανατολισμένο στον πειραματισμό (performances, εγκαταστάσεις, κλπ) και συνδεδεμένο με οπτικο-ακουστικά στοιχεία, όπως multimedia παραγωγές, Vj, Dj ή οπτικο-ακουστικές δημιουργίες κάθε είδους. Η εν λόγω σειρά Φεστιβάλ υπήρξε ο πρώτος πραγματικός χώρος διανομής ανεξάρτητων έργων Αργεντίνων καλλιτεχνών με ειδίκευση την ψηφοποίηση ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, με στόχο, την αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης.

►►► Σκοπός και Στόχος
Προώθηση τεχνών, ανακάλυψη νέων καλλιτεχνών (σχολές κινηματογράφου, film schools, εικαστικές τέχνες, φωτογραφία, θέατρο, μόδα, πολυμέσα, ή άλλα μη συμβατικά /πειραματικά καλλιτεχνικά ρεύματα), καθώς και πρόσκληση του κοινού σε ζωντανές και απρόσμενες εμπειρίες: καλλιτεχνικές, πνευματικές, ή και πολυαισθησιακές.
Ηλεκτρονικές -ON LINE- Εγγραφές έως 13 Φεβρουαρίου, 2015.

►►► Όροι Υποβολής Προτάσεων
01. Συμμετέχοντες: καλλιτέχνες ανά τον κόσμο χωρίς όριο ηλικίας
02. Ελεύθερη -άνευ κόστους- εγγραφή
03. Τα έργα μπορούν να είναι ατομικά ή συλλογικά. Ωστόσο, η Φόρμα Εγγραφής θα πρέπει να φέρει το όνομα μόνο ενός (1) εκπροσώπου. Ο καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μόνο ένα (1) αυθεντικό έργο ανά κατηγορία.
04. Η διάρκεια των video είναι προκαθορισμένη μεταξύ 3 δευτερολέπτων (το ελάχιστο) και 9 λεπτών (το μέγιστο).
05. Έργα τα οποία δεν είναι αυθεντικά ή έχουν εκδοθεί /κυκλοφορήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2011 (01.01.2011) δεν θα γίνονται δεκτά.
06. Έργα τα οποία δεν πληρούν ακριβώς τους προβλεπόμενους κανονισμούς κάθε κατηγορίας δεν θα γίνονται δεκτά.
07. Η συμμετοχή στην εν λόγω εκδήλωση συνεπάγεται την άδεια παρουσίασης του έργου από την Concept Artgentin στο φεστιβάλ Parachute Light Zéro Act II, Paris 2015. Βεβαίως, όλα τα πνευματικά δικαιώματα του έργου παραμένουν στον εκάστοτε δημιουργό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του έργου υπόκειται σε προηγούμενη αίτηση από τον δημιουργό.
08. Οι δημιουργοί, οι παραγωγοί και οι διανομείς παραχωρούν το δικαίωμα στην Concept Artgentin ελεύθερης χρήσης του έργου για μη κερδοσκοπική διάχυση στο φεστιβάλ Light Zéro Act II, Paris 2015, ή για οποιοδήποτε άλλο τύπο διάχυσης (επικοινωνία, διαφήμιση, προβολή, είτε μέσω Διαδικτύου, τηλεόρασης, είτε άλλου μέσου), αναφέροντας πάντοτε το όνομα κάθε δημιουργού.
09. Τα έργα που θα επιλεχθούν από την κριτική επιτροπή δεν θα επιστρέφονται στους δημιουργούς τους και θα αποτελούν μέρος του αρχείου της Concept Artgentin. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές.
10. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για καμμία κλοπή ή ατυχή περιστατικά που ίσως προκαλέσουν ζημιές στα έργα. Το Parachute Light Zéro Festival δεν αναλαμβάνει την καταβολή επιπρόσθετου κόστους ή άλλων εξόδων αποστολής των έργων. Επίσης, το φεστιβάλ δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλειες των συμμετεχόντων έργων που πιθανώς προκύψουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του. Ωστόσο, όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις θα λαμβάνονται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση του υλικού υπό τις καλύτερες συνθήκες.
11. Η Ηλεκτρονική -Online- Εγγραφή στο Parachute Light Zéro Act II, Paris 2015, θα επικυρώνεται με απόδειξη έντυπης μορφής (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη βάσει του τύπου
“Έχω Διαβάσει και Συμφωνώ με τους Όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων”).

►►► Όροι Εγγραφής και Υποβολής των Έργων
Η Ηλεκτρονική -On Line- Εγγραφή, μέσω της Φόρμας Εγγραφής απαιτείται για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Η φόρμα μπορεί να μεταφορτωθεί (download) από τον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.gabrielotero.com/parachute-light-Zéro/com. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της Αίτησης (Φόρμας) Εγγραφής και να την επιστρέψουν όπως ζητείται στον ιστότοπο του φεστιωάλ πριν την λήξη της προθεσμίας της 13ης Φεβρουαρίου 2015 (επίσημη διορία εγγραφής).
Το Φεστβάλ, έπειτα από προεπιλογή των έργων που θα προβληθούν, θα επικοινωνήσει με τους δημιουργούς των έργων τα οποία θα επιλεχθούν τελικώς από την επιτροπή, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης -email address- την οποία, οι τελευταίοι, έχουν συμπληρώσει στην φόρμα εγγραφής.
Η Φόρμα Εγγραφής, συμπληρωμένη δεόντως και υπογεγραμμένη, θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υλικό, όπως video /ταινίες μικρού μήκους), συνημμένο κατά την ηλεκτρονική αποστολή. Για συμμετοχές, όπως Video και Ταινίες Μικρού, προτιμούνται οι υπότιτλοι στην γαλλική γλώσσα.
Για την αποστολή του κάθε έργου είναι υποχρεωτική μία συνοδευτική φωτογραφία του [συνημμένη ή από αντίστοιχο σύνδεσμο από τον οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί /downloaded  (.jpeg / 300dpi)].
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποστολή του αρχείου σας προς προβολή (Video /Ταινία Μικρού Μήκους). Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τα εξής, μέσω WeTransfer (1280 X 720 pixels or 720 x 576): Αίτηση, Έγγραφα Δεδομένων, MPEG 4, H264.

Περισσότερες Πληροφορίες:
W: www.gabrielotero.com/parachute-light-Zéro/com
E: conceptartgentin@gmail.com
FB Page: https://www.facebook.com/ParachuteLightZero

►►► Κατηγορίες
1) Digital Video: animation, alternative, avant-garde, experimental, surreal, science fiction, documentary, non-narrative, radical, film noir, erotic, except category
2) Digital Photography | Ψηφιακή Φωτογραφία
3) Video Mapping
4) Installation, Performance, Πειραματική Μουσική, Επιδείξεις Μόδας με συνημμένο video και /ή mapping*
5) Live DJ Set + VJ set Dj, Vj set (45 λεπτά)

*Προεπιλογή έργων (ηλεκτρονικώς, μέσω Vimeo, Website, You tube, κλπ). Όπως στείλατε σύνοψη του έργου /project, φωτογραφίες ή /και video, μακέττες, διαστάσεις και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες.

.

Περισσότερες Πληροφορίες | Κατεβάστε την Φόρμα Εγγραφής
Read in English | Lire en Français
► www.gabrielotero.com/parachute-light-Zéro/com
https://www.facebook.com/events/380024265500397/

PLZ_poster2014

►►► Association Concept Artgentin
Ο Gabriel Otero, δημιουργός του «Rattlesnake Multimedia Design Productora Independiente», σκηνοθέτης οπτικοακουστικών και multimedia τεχνικών και σχεδιαστής multimedia εγκαταστάσεων, αποφασίζει να ξεκινήσει το 2000 στο Rosario (Αργεντινή) τις πρώτες εκδόσεις του «Festival Internacional de Arte Digital». Το εν λόγω event, όντας το πιο σημαντικό στην διάδοση του digital art, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των τοπικών παραγόντων, όπως το «Honourable Concejo Deliberante». Η Concept Artgentin είναι ένα προϊόν της «Rattlesnake Multimedia Design Productora Independiente», η οποία δρα με σκοπό την εξέλιξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδεών αντίστοιχων εκδηλώσεων, βασισμένα συχνά στην χρήση του digital art και λοιπών multimedia τεχνολογιών.
Η νέα αυτή περιπέτεια οδηγεί τον Gabriel να συνεργαστεί με την αδελφή του, Leticia Otero η οποία ζει ήδη στο Παρίσι για 20 χρόνια. Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, η παθιασμένη για την τέχνη και το πολιτισμό αυτή Γαλλο-Αργεντινή ψυχή, εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε βιβλιοθήκες και gallery του Παρισιού, αποκτώντας την ευκαιρία να ακολουθήσει από κοντά τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις. Σημαντικό γεγονός, η διοργάνωση από την ίδια, των Cafés Littéraires Borges, στο μυθικό «L’Hôtel», rue des beaux-arts στο Παρίσι (γνωστό στέκι των Oscar Wilde και Jorge Luis Borges), σε συνεργασία με την María Kodama Borges, πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Jorge Luis Borges (Fundación Internacional Jorge Luis Borges) στο Buenos Aires.

►►► Περισσότερες Πληροφορίες
W: http://www.gabrielotero.com/parachute-light-Zéro/com
E: conceptartgentin@gmail.com
FB Page: https://www.facebook.com/ParachuteLightZero
Twitter: http://www.twitter.com/Festivalplz
Kunstrial site: info / κάλεσμα
Chimeres [Greek blog]:  info / κάλεσμα [διαβάστε στα ελληνικά]
Parachute Light Zéro © Concept Artgentin
Association Concept Artgentin
61 rue des morillons, 75015 Paris
Τ: 06 61 64 54 21
Leticia Otero
Ε: conceptartgentin@gmail.com

►►► PLZ Team
Παραγωγή Concept Artgentin
Επιμέλεια Concept Artgentin
Καλλιτεχνική Διεύθυνση Concept Artgentin
Γενική Διοργάνωση Concept Artgentin
Visual Identity Concept Artgentin
Σε Συνεργασία με τους Monica Paredes / Gabriel Otero
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία Monica Paredes / Sophie Dartiguelongue
Φωτογραφία Gabriel Otero
Τύπος Leticia Otero, Sophie Dartiguelongue
Ανταπόκριση από /προς Ελλάδα Anna Stereopoulou
Συνεργάτες Syam Estacion / Cecile Grisart
Επίσης, σε Συνεργασία με Kinocirkus και Kunstrial

►►►  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ◄◄◄
Είσοδος Ελεύθερη
Venue | Χώρος: Les Nautes | http://www.lesnautes.com/
1-5 Quai des Céléstins, 75004 Paris
Μετρό: Sully-Morland (γραμμή 7) ή Saint-Paul (γραμμή 1)

.
http://vimeo.com/115224737

.

Περισσότερες Πληροφορίες | Κατεβάστε την Φόρμα Εγγραφής
Read in English | Lire en Français
www.gabrielotero.com/parachute-light-Zéro/com
https://www.facebook.com/events/380024265500397/

▬▬▬▬ το φεστιβάλ Parachute Light Zéro ευχαριστεί ▬▬▬▬

Παρίσι
> www.digitalarti.com/fr <
> www.lebonbon.fr <
> www.casse-bon-bon.blogspot.fr/ <
> www.itinerairebisblog.com <
> www.facebook.com/pages/Le-Club-VJ/406602286081134 <

Βερολίνο
> www.kunstrial.org/ <
> www.kunstrial.org/kunstrial-culture/parachute-light-zero/ <

Ελλάδα
> annastereoscopic.wordpress.com <
> chimeres.info <

Πράγα
> www.kinocirkus.net <
> www.facebook.com/kino.cirkus.page <

Κολωνία
> www.artvideo.koeln <
> www.coff.newmediafest.org <
> www.coff.newmediafest.org/blog <

Νανσύ
> www.digitaliiis.com/ <
> www.facebook.com/pages/GALLERY-T/167283853393236 <

Αργεντινή
> www.headlinersmag.tumblr.com <
> www.facebook.com/H3adLinerS <

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: