Αστρικό Χαστούκι 2020 Astral Slap

Αστρικό Χαστούκι 2020

το Άγγιγμα
της σάρκας
του χαρτιού
του μελανιού
του ιδρώτα
της Ελεύθερης Φωνής
και της ανάσας
της σιωπής

Διάρκεια
η αλλαγή
της εντροπίας
του αυθ-αίρετου, ανάδελφου ονείρου
τώρα
και της σύναψης του νεύρου
της άρρητης, βελούδινης αγκίθας.

Πλάνο,
υποκειμενικό,
ασπρόμαυρο
’60s
πυροβολισμοί.

Εις Μνήμην
Αριθμών
κι όσων Πεσόντων,
εις Γραφικήν Παράστασην ημών ~

Άννα Στερεοπούλου
(13 Μαρτίου – ) 1 Ιουνίου 2020

 

ANNA_STEREOPOULOU_SPINDLE_LOGO_black

 

 

Astral Slap 2020

the Touch
of the flesh
of paper
of ink
of sweat
of Free Voice
and of the breath
of silence

Duration
the change
of entropy,
of the arbitrary, the one and only dream
now
of the nerve’s synapse, too
the unspoken thorn of velvet.

Shot,
of a subjective camera,
in black-and-white
in ’60s
shootings.

In Memory of
Numbers
and of the Fallen Οnes,
in our Graphic Score ~

Anna Stereopoulou
(13 March – ) 1 June 2020

%d bloggers like this: