crowd ~ tobe continued… : stop tb day music marathon

Participation of Anna Stereopoulou in the ToBe Continued… 2015
World TB Day
| March 24th, 2015
Sounds from Stazione di Topolò /Global Health Incubator across the World and back starting at 00.00 ’till midnight (GMT+1) on March 24th, 2015
Info
| LIVE Streaming: www.stazioneditopolo.it

Συμμετοχή της Άννας Στερεοπούλου στον μουσικό ραδιομαραθώνιο ToBe Continued… 2015
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
24 Μαρτίου 2015 | έναρξη: 00.00 έως τα μεσάνυχτα (GMT+1)
Ήχοι από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Τοπολό /Global Health Incubator σε Παγκόσμια Ζωντανή Μετάδοση.


Ελληνική Εκπροσώπηση : Anna Stereopoulou : Greek Participation
Ώρα Ακρόασης
: 11:00 Ώρα Ελλάδος (10:00 GMT +1) : Listening Time
Σημεία Ακρόασης
: Listening Points Stazione di Topolò [Παγκοσμίως : Worldwide]
+ Beton7 Center for the Arts & Beton7 Art Radio [Ελλάδα : Greece]

Τίτλος Έργου της Συνθέτιδος ~ CrowD ~ Title of Work


[ english | ακολουθούν ελληνικά παρακάτω ]

«ToBe Continued» is coming back on March 24th, World TB Day

ToBe Continued is an original concert lasting 24 hours (from 00.00 hours to the midnight of March 24th, GMT+1), during which musicians from many parts of the World will be connected to a website that will broadcast their concerts. During this un-interrupted 24 hour marathon (titled: ToBe Continued…) each musician has at disposal a 30-minute slot, thus creating a relay of sounds and rhythms that will range from the different streams of the “new music”. The event, that will cover the 24th of March, World TB Day, in its entirety, is coordinated by Antonio Della Marina, musician and computer music composer, and by Moreno Miorelli, artistic director of the annual gathering “Stazione di Topolò /Postaja Topolove“. The whole initiative is under the aegis of the Global Health Incubator, the ‘laboratory’ established in July 2009 in Topolò by Mario Raviglione (WHO director of Global TB Programme) to create links between the world of creativity and that of science. The participating musicians will perform live from many different countries including  Chile, Costarica, Perù, New Zealand, China, Iran, India, Mexico, Argentina, Philippine, USA, Japan, Canada, South Korea, Brazil, Australia, South Africa, Morocco, Lebanon, Georgia, Turkey, Indonesia and many European countries (Russia, Ukraina, Belarus, Latvia, Bosnia, Romania, France, Slovenja, Greece, Portugal, Germany, Italy, Austria, Republic of Macedonia, Georgia, Norway, Czech Republika, Finland, Bulgaria, Great Britain, Sweden), creating a symbolical tour of the world with 48 stops. Anybody can listen to «ToBe Continued…», as long as an internet connection is available, by connecting to the website www.stazioneditopolo.it This year project also includes several public listening points (bars, libraries, cultural centers, art galleries, shops, web radio, all listed on the website) that will broadcast the concert. The Listening Points in Greece (2015) are Beton7 Center for the Arts & Beton7 Art Radio.

[ eng ] This year, Anna Stereopoulou was invited to participate in the «ToBe Continued… 2015» representing Greece. The music piece «CrowD», composed and performed by Anna Stereopoulou is to support the fight against Tuberculosis. The composition consists of four sections which -through different ‘images’ and emotional states (or else, music genres)- try to reflect the constant Fight for Life taking place within our Microcosm and the way it interacts with our society, suggesting a -hopefully- bright music outro /future.
c o m p o s e r’ s  n o t e: “The specific composition, completed in March 2015, also wishes to express a personal perspective about the necessity of a kind, fair and human behavior to each other, as well as the use of appropriate Natural remedies, in parallel to any medical treatment and/or medication use, needed. The multiple meaning of the title is to mention the equal quality of power and weakness of a Crowd (mass), the hint of flux (C-D), as well as the symbolism used through the Crows (birds), the high intelligence of this beautiful bird is unfortunately, widely underestimated.
[«CrowD» is dedicated to the nurses and doctors of KAT Hospital (Athens, GR /September 2013) and to my grandmother, Anna Stereopoulou.]
Closing, a personal thank to Chris Silver T for introducing me to the «ToBe Continued…».”
~ Τίτλος – Title: CrowD | Διάρκεια – Duration: 27’05”
Composed, Performed, Produced by Anna Stereopoulou© [Jan-March, 2015]
Ενοργάνωση (εξοπλισμός) – Instrumentation (equipment): El. Piano (Piano, Harpsichord), Manipulated Sound of Electrical Power, Various Synth Generated sounds.

~

[ ελλ ] Στην φετινή διοργάνωση του «ToBe Continued… 2015» την Ελλάδα εκπροσωπεί η συνθέτις Άννα Στερεοπούλου με το μουσικό κομμάτι CrowD, σε σύνθεση και ερμηνεία από την ίδια (ως ένδειξη υποστήριξης στον αγώνα καταπολέμησης της Φυματίωσης) θα αναμεταδοθεί από το Beton7 Center for the Arts (Πύδνας 7, Βοτανικός, Αθήνα, ΤΚ 11855) και το Beton7 Art Radio (www.beton7artradio.gr), που συμμετέχουν ως Σημεία Ακρόασης.
.
Η σύνθεση 
«CrowD» αποτελείται από 4 ενότητες, οι οποίες -μέσα από διαφορετικές “εικόνες” και συναισθηματικές καταστάσεις (ή αλλιώς, μουσικά είδη)- προσπαθεί να αποδώσει την συνεχή Μάχη για την Ζωή που συμβαίνει εντός του Μικρόκοσμού μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με την κοινωνία μας, ευελπιστώντας ότι προτείνει μία φωτεινή μουσική κατάληξη /μέλλον.
σ η μ ε ί ω μ α   σ υ ν θ έ τ ι δ ο ς: “Η συγκεκριμένη σύνθεση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015, επιθυμεί επίσης να εκφράσει μια προσωπική σκοπιά σχετικά με την αναγκαιότητα μιας ευγενικής, δίκαιης και ανθρώπινης συμπεριφοράς μεταξύ όλων μας, καθώς επίσης και την χρήση κατάλληλων Φυσικών προϊόντων και θεραπειών, παράλληλα πάντα με όποια ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή χρειάζεται. Η πολλαπλή έννοια του τίτλου στοχεύει να σημειώσει τα ισότιμα χαρακτηριστικά της δύναμης, αλλά και αδυναμίας του Πλήθους (Crowd), το στοιχείο της ροής (ήτοι, συνέχιση /C-D), καθώς και τον συμβολισμό μέσω των Κορακιών, η υψηλή νοημοσύνη των πανέμορφων αυτών πτηνών που δυστυχώς έχει υποτιμηθεί ευρέως. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Chris Silver T για την σύστασή του στο «ToBe Continued…».”

[[ Participants per country ~ Συμμετέχοντες ανά χώρα ]]
Antonio Della Marina
[IT]]
Mihai Salajan [RO]]
Barulhista [BR]]
Alexander Fabian aka Ozono [PE]]
Israel Martinez [MX]]
Dario Lozano Thornton [CA]]
Hiroshi Hasegawa [JP]]
Jiyeon Kim + Gangil Yi [KR]]
Tepescuintle (Frutilla Tropical) [CR]]
Moki Mcfly [PH]]
Michael Delia [US]]
Shailesh Shenoy [IN]]
Gerald Fiebig [DE]
Robert Rich [US]]
Ivan Mršić [NZ]]
ToBeContinued_2015_poster_NEWShashank S. Giri [IN]]
Dickson Dee [CN]]
Ulrich Mitzlaff [PT]]
Elin Mar Øyen Vister [NO]]
Anna Stereopoulou
[GR]
Bojana Saljic [DE]]
ARTMOSF – Fikri MS
[ID]]
Abdellah Hassak
[MA]]
Masashi Isai [JP]]
Stephen Adams
[AU]]
without eyes [ZA]]
Fabián Racca and Mario Ayala [AR]]
MP | vH+ Computational Sound art Projects [IR]]
Timo Tuhkanen [FI]]
Tim Hodgkinson [UK]]
Air Protection Office
[DE]]
Meho Grbic
[BA]]
Daniele Vineis [IT]]
Andrey Kiritchenko
[UA]]
Amplidyne Effect
[MK]]
Valentina Villarroel Ambiado [CL]]
Vlas Presnetsov [CZ]]
Sound Meccano / Jura Laiva [LV]]
Liliane Chlela [LB]]
Clara de Asís [FR]]
Portable Elephant [BG]]
Irakli Abramishvili [GE]]
Generation Skweee [BY]]
Dimitar Dodovski [MK]]
Ebren Duo [TR]]
Jakub Orel [CZ]]
Tiziana Bertoncini and Thomas Lehn [AT]

~

[ ελληνικά ]

Ο μουσικός ραδιομαραθώνιος «ToBe Continued… 2015» επιστρέφει στις 24 Μαρτίου 2015,
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Το «ToBe Continued…» πρόκειται για μια Συναυλία αποτελούμενη από αυθεντικές συνθέσεις, η οποία διαρκεί 24 ώρες (από τις 00:00 έως τα μεσάνυχτα της 24της Μαρτίου, 2015 /GMT+1). Καθ’ όλη την διάρκεια, μουσικοί από διάφορα μέρη του Κόσμου θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα διαδίκτυο το οποίο θα μεταδώσει τις συναυλίες τους. Κατά την διάρκεια αυτού του συνεχούς 24ωρου μαραθώνιου (ToBe Continued…) κάθε μουσικός έχει στην διάθεσή του 30 λεπτά, όπου θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να προσφέρει ήχους και ρυθμούς που κυμαίνονται στα ρεύματα της «σύγχρονης μουσικής». Το event, το οποίο πρόκειται να καλύψει όλη την διάρκεια της 24ης Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, συντονίζεται από τον μουσικό και συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής /computer music composer, Antonio Della Marina, καθώς και από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ετήσιας συνάντησης «Stazione di Topolò /Postaja Topolove», Moreno Miorelli. Η όλη πρωτοβουλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Global Health Incubator, το εργαστήριο που ιδρύθηκε στο Topolò της Ιταλίας (Ιούλιος 2009) από τον Μάριο Ραβιλιόνε -διευθυντή του Παγκόσμιου Προγράμματος Φυματίωσης (Global TB Programme) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization)- με στόχο να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ Τέχνης και Επιστήμης. Οι συμμετέχοντες μουσικοί θα ερμηνεύσουν ζωντανά από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Χιλής, Κόστα Ρίκα, Περού, Νέας Ζηλανδίας, Κίνας, Ιράν, Ινδίας, Μεξικό, Αργεντινής, Φιλιππίνων, Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Καναδά, Ν. Κορέας, Βραζιλίας, Αυστραλίας, Ν. Αφρικής, Μαρόκο, Λίβανου, Γεωργίας, Τουρκίας, Ινδονησίας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λετονία, Βοσνία, Ρουμανία, Γαλλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γεωργία, Νορβηγία, Τσεχία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Μεγ. Βρετανία, Σουηδία), δημιουργώντας έναν συμβολικό γύρο του κόσμου, με 48 σταθμούς. Ο μαραθώνιος προσφέρει την δυνατότητα ακρόασης από όλους, με μοναδική προϋπόθεση μιας διαδικτυακης σύνδεσης με τον ιστότοπο: www.stazioneditopolo.it
Φέτος, το project συμπεριλαμβάνει επίσης διάφορα σημεία ακρόασης
(μπαρ, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς χώρους, γκαλερί, καταστήματα, web radios), τα οποία θα αναμεταδίδουν την Συναυλία.
[Η πλήρης λίστα των σημείων είναι διαθέσιμη στον ως άνω ιστότοπο.]
.
Beton7_Radio_logoVΕλληνικά Σημεία Ακρόασηςς:Beton7_Centre_logo
: Beton7 Center for the Arts Πύδνας 7, Βοτανικός, Αθήνα, ΤΚ 11855
W: http://www.beton7.com
E: info@beton7.com | T: 210.751.2625
Beton7 Art Radio Website
– Listen Live: http://www.beton7artradio.gr

.


Statement by Dr. Mario Raviglione on the occasion of World TB Day 2015 for Topolò. Δήλωση του Δρ. Μάριο Ραβιλιόνε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης για τον ραδιοφωνικό σταθμό του Τοπολό.

[ eng ] Tuberculosis (abbreviated as TB in English and TBC in Italian) is a curable disease. However, it is often underestimated, if not totally ignored, as a major human scourge, although it is globally the leading cause of death from an infectious disease, causing the loss of 1.7 million people each year, 4000 every day, with thousands of unnecessary victims also in the richest countries every year. ~ [ ελλ ] Η Φυματίωση [ΜTB ή ΤΒ (συντομογραφία για το βάκιλο tubercle)] πρόκειται για μια θεραπεύσιμη νόσο. Ωστόσο, συχνά υποτιμάται -ή και αγνοείται εντελώς- ως μια παγκόσμια μάστιγα αν και είναι παγκοσμίως η πρώτη αιτία θανάτου από μολυσματική ασθένεια, προκαλλώντας την απώλεια 1,7 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο, ήτοι 4.000 ανθρώπων ημερησίως, με χιλιάδες αδικοχαμένα θύματα ακόμη και στις πλουσιότερες χώρες, ετησίως.

info: 0039.335.5643017 | fb: tobe continued 2015
E: morenomior@gmail.com | antonio.dellamarina@gmail.com

StazioneTopolo_crew

radio crew of the Stazione di Topolò [left to right: Moreno Miorelli, Maria Silvano, Antonio Della Marina, Cosimo Miorelli]

[poster “ToBe Continued” designed by Cosimo Miorelli]

Δημοσίευση στο MusicPaper.gr: http://www.musicpaper.gr/news/item/6256-mousikos-radiomarathonios-se-pagkosmia-anametadosi-gia-tin-imera-kata-tis-fymatiosis

%d bloggers like this: