κύμα τέταρτο

Κύμα ηλεκτρικού σιδηροδρόμου…
δίπλα στα τζιτζίκια μιας πράσινης πνοής.

Μην βαδίζεις,
…κάλπασε στο σύννεφο με τον θαυμάσιο αγνό σου νού…
και εισέπνευσε…!

image: Berlin Warschauer Straße by Aris Leontaritis©

image: Berlin Warschauer Straße by Aris Leontaritis©

text + music breathed by
anna stereopoulou ~
June 14th, 2008 [ΗΣΑΠ]

%d bloggers like this: